Vērienīgs finansiāls atbalsts jaunas tehnikas iegādei

Galvenā   >   Blogs   >   Vērienīgs finansiāls atbalsts jaunas tehnikas iegādei

Vērienīgs finansiāls atbalsts jaunas tehnikas iegādei
24.01.2022
Vērienīgs finansiāls atbalsts jaunas tehnikas iegādei

Kopējās lauksaimniecības politikas pārejas periodā jeb 2021. un 2022.gadā Lauku attīstības programmas pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” kopumā ir pieejams 220,2 miljonu eiro finansējums. Tas sadalīts trim apakšpasākumiem, kur 187,2 miljoni eiro ieplānoti atbalstam ieguldījumiem lauku saimniecībās, 23 miljoni - ieguldījumiem pārstrādē, bet 10 miljoni eiro paredzēti mežsaimniecības infrastruktūras attīstībai.

Lielākais atbalsts gaidāms apakšpasākumā "Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās", kura mērķis ir saimniecību un kooperācijas attīstības veicināšana. Pasākumā tiek atbalstītas dažādas investīcijas gan saimniecību konkurētspējai, gan ar vidi un klimatu saistītiem ieguldījumiem. Maksimālais atbalsta apjoms ir viens miljons eiro, kuru iespējams būvniecībai palielināt līdz diviem miljoniem eiro. 

Tieši šim atbalstam 10.janvārī izsludināta pieteikšanās, kas ilgs līdz 24.februārim.

Paraudzīsimies tuvāk, kā plānots sadalīt finansējumu.
Kā informē Lauku atbalsta dienestā, lauku saimniecībām šogad piešķirti nedaudz vairāk nekā 64 miljoni eiro, siltumnīcu būvniecībai un pārbūvei novirzīti 9 miljoni eiro, bet putnkopības vai cūkkopības nozarēm biodrošības uzlabošanai – 10 miljoni eiro.

Atbalsts tiks dalīts trīs grupās – mazās saimniecības (ieņēmumi gadā no 4000-70 000 eiro) , vidējās ( 70 001-350 000 eiro) un lielās (virs 350 001 eiro). Finansējums tiks sadalīts pa deviņām reģionālajām pārvaldēm, šo izklājumu var aplūkot LAD mājaslapā

Maksimālās izmaksas tiks uzskaitītas no jauna, netiks summēta iepriekšējā perioda atbalsta summas. Traktoriem un kombainiem tās noteiktas līdz 400 000 eiro.

Kas attiecas uz atbalsta intensitāti, tad pirmā saimniecības traktora par ES naudu iegādei tie būs 40%, nākamajiem traktoriem – 20% vai 30% atkarībā no saimniecības lieluma, bet specifiskajiem traktoriem augļu un ogu nozarē – 50%. Piekabēm, agregātiem, iekārtām un arī kombainiem tie būs 30% vai 40% atkarībā no saimniecības apgrozījuma. Bioloģiskajām saimniecībām iespējams saņemt papildus atbalsta intensitāti līdz 10%.

Obligāti – zaļie ieguldījumi
Jāpiezīmē, ka šajā pieteikšanās kārtā atbalsta pretendentiem būs obligāti jāveic zaļie ieguldījumi SEG un amonjaka emisiju samazināšanā, klimata pārmaiņu samazināšanā. Ko tas īsti nozīmē? Atbilde ir vienkārša – tās ir precīzās tehnoloģijas.

Laukkopībā tas nozīmē minerālmēslu un augu aizsardzības līdzekļu lietošanas samazinājumu, tajā skaitā jaunu tehniku augsnes bezapvērses tehnoloģijām. Lopkopības nozarē jābūt uzlabotai barības plānošanai un kvalitātei. Dārzkopībā papildus precīzo tehnoloģiju tehnikai – pilienu laistīšanas sistēmas ar precīzu minerālmēslojuma un AAL lietojumu, roboti precīzai izsmidzināšanai, mēslošanai, nezāļu apkarošanas roboti u.c. Kūtsmēslu apsaimniekošanā tas nozīmē tehniku tiešā organiskā mēslojuma iestrādei, kā arī krātuvju pārbūvi atbilstoši jaunākajām tehnoloģijām.

Iesniegto projektu īstenošanas beigu datums, ja tiek ieguldītas investīcijas ražošanas pamatlīdzekļu iegādei, ir viens gads un seši mēneši no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu. Attiecīgi, ja tiek veikta būvniecība, pārbūve, ierīkoti ilggadīgie stādījumi un iegādāti ražošanas pamatlīdzekļi – tie ir divi gadi no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Cik jaudīgu traktoru varēs iegādāties, ja saimniecībai jau ir traktortehnika?
Šeit būs piemērs. Saimniecībā ir 10 gadus vecs traktors ar 100 zirgspēkiem, graudaugu platība ir 100 ha, ir 10 liellopi un 20 aitas. Atbilstoši aprēķinam, projekta ietvaros var droši iekļaut jaunu  traktoru ar jaudu 105,60 zirgspēki.

Otrs piemērs. Daudznozaru saimniecība vēlas būvēt siltumnīcu par vienu miljonu eiro un plānots pirkt arī traktoru par 110 000 eiro. Te būs jāiesniedz viens projekta iesniegums par kopējo summu 1,1 miljons eiro. Siltumnīcas būvniecība finansējumu piešķirs no “siltumnīcu aploksnes”, bet traktoram (kas tiks izmantots kā vispārējā investīcija un būs attiecināms uz graudkopību) finansējums tiks piešķirts no attiecīgās aploksnes atbilstoši saimniecības lielumam. LAD šādus projektus rindos attiecīgi pēc diviem kritērijiem. 

Visa tehnika – elektroniskajā katalogā!
Vēl kāds jaunums šajā kārtā. Lai lauksaimnieki varētu vienkāršāk iegādāties tehniku, neveicot iepirkuma procedūru, Zemkopības ministrija sadarbībā ar LLKC un LAD izveidojusi īpašu Tehnikas un iekārtu katalogu.

Galvenā priekšrocība - samazinās lauksaimnieku patērētais laiks projekta pieteikuma aizpildīšanai, kā arī vieglāk izvēlēties atbilstošu tehniku un iekārtas iecerētā projekta īstenošanai. Samazinās kļūdu rašanās iespējas izmaksu pamatojošās projekta dokumentācijas sagatavošanā un pārbaudē. Tā kā iegādāties varēs tikai to tehniku vai iekārtas, kas ir iekļautas katalogā, ir arī ērtāk izvēlēties sev nepieciešamo - nebūs jāizvēlas lētākā un, iespējams neatbilstošākā, tehnika. Šāda pieeja ļaus saīsināt arī laiku, kas nepieciešams LAD, vērtējot konkrēto projektu. Katalogā katrai tehnikas un iekārtas vienībai ir iespējami trīs komplektāciju piedāvājumi - bāzes un divas bagātīgāk aprīkotas komplektācijas

Process no konkrētās tehnikas vai iekārtas iekļaušanas katalogā līdz tās iegādei ir vienkāršs:

1. tehnikas un iekārtu tirgotājs iesniedz piedāvājumu katalogam;
2. tehnikas un iekārtu cenas vērtēšanas komisija izvērtē tā cenas atbilstību;
3. lauksaimnieks izvēlas atbilstošo tehniku vai iekārtu no kataloga;
4. izvēlētā tehnika vai iekārta automātiski tiks ierakstīta projekta pieteikuma tāmē.

LAD tīmekļa vietnē ir pieejama detalizēta metodika ar "soli pa solim" Tehnikas un iekārtu kataloga izmantošanai.

TIPISKĀKIE JAUTĀJUMI UN LAD ATBILDES
Jautājums. Ja vēlos iegādāties tehniku, kas nav katalogā, vai iespējams papildināt katalogu?
Atbilde. Jā, bet tas jādara tehnikas piegādātājam. Jāvēršas pie tirgotāja ar izteiktu vēlmi iegādāties šādu tehniku, lai tirgotāji, apzinot nepieciešamību, to ievietotu katalogā līdz 27.janvārim, kad katalogs tiks slēgts.

Jaut. Ja ir iegādāts traktors no ES fondiem 2012.g.28.03. – vai šis traktors jau skaitās vecāks par 10 gadiem un var saņemt jauna iegādei atbalsta intensitāti 40%?
Atb. LAD vērtēs tehnikas izlaides gadu, Ja tas ir 2012.g, tad noslēdzoties kārtai 2022.gadā, par traktoru varēs saņemt 40% atbalsta intensitāti.

Jaut. Vai ir ierobežojumi, kuru kombainu saimniecība pērk?
Atb. Kombainu iegādei, izņemot maksimālās attiecināmās izmaksas 400 000 eiro kopā ar traktortehniku citu ierobežojumu nav, bet tiks vērtēta lietderība pret saimniecības platībām un finansēm.

Jaut. Vai varēs iegādāties lietotu tehniku vai  DEMO tehniku?
Atb. Ne lietota, ne DEMO tehnika šīs kārtas ietvaros nav atbalstāma, jo Tehnikas katalogs paredzēts jaunai tehnikai.

Jaut. Vai biosaimniecība saņem papildus intensitāti 10% tehnikai, ja tai visi ieguldījumi tiek uzskatīti par ieguldījumiem klimata pārmaiņās?
Atb. Jā, izņemot lauksaimniecības traktorus un specifiskos traktorus augļu, ogu, dārzeņu, augļu koku un ogulāju audzēšanas nozarē.

Jaut. Vai traktors, kas aprīkots ar ISOBUS un GPS skaitās vides investīcija?
Atb. Traktoram tiks piemērota papildus intensitāte 10% kā ar vides ieguldījumiem saistītai investīcijai, bet vides investīciju summā ieskatīs tikai ISOBUS un GPS izmaksas.

Jaut. Vai no kombainu un traktoru iegādes summas tiks atņemtas GPS uzturēšanas izmaksas un maksimālā atļautā summa 400 000 eiro tiks attiecināta tikai par kombainu un traktoru bez GPS?
Atb. Pret 400 000 eiro tiks izvērtēta kopējā tehnikas vērtība kopā ar visu aprīkojumu.

Jaut. Vai ir iespējams pēc tam, kad projekts apstiprināts LAD, mainīt tehniku?
Atb. Šāda iespēja pastāv, bet pirms tam izmaiņas jāsaskaņo ar LAD.

 

LAD ir izveidojis video materiālu par pasākuma "Ieguldījumi materiālajos aktīvos" pieteikuma formas aizpildīšanu. Šī informatīvā video pamācība būs noderīga visiem interesentiem pieteikuma aizpildīšanas laikā. 

Esam pieejami

Saziņai

Bukultu iela 11, Rīga

Adrese

Bukultu iela 11, Rīga

+371 67788299

Telefona nr.

+371 67788299

Top