Investēt tehnoloģijās ražīguma kāpināšanai plāno 71% saimnieku

Galvenā   >   Blogs   >   Investēt tehnoloģijās ražīguma kāpināšanai plāno 71% saimnieku

Investēt tehnoloģijās ražīguma kāpināšanai plāno 71% saimnieku
11.10.2021
Investēt tehnoloģijās ražīguma kāpināšanai plāno 71% saimnieku

Rāmavas izstāžu kompleksā oktobra sākumā notikušās lauksaimniecības industrijas izstādē "Lauksaimniecības un meža tehnika 2021" laikā tika aptaujāti lauksaimniecības un mežsaimniecības pārstāvji par viņu saimniecībām, tām sniegto valsts atbalstu un investīciju plāniem. 

Kā parade aptaujas rezultāti, lielākā daļa lauksaimnieku atzīst, ka nemitīgi plāno un ievieš risinājumus zemes ražīguma audzēšanai, turklāt visi piekrīt, ka viņu saimniecības efektivitāte ir pieaugusi pēdējo piecu gadu laikā. Jautāti par to, vai tuvāko divu gadu laikā saimniecībās ir plānots investēt jaunās tehnoloģijās, daļa saimnieku atzīst, ka investīciju apjoms ir atkarīgs no valsts atbalsta programmām, bet 71% no saimniekiem plāno veikt investīcijas tieši jaunās tehnoloģijās.

Aptaujā noskaidrots, ka investīcijas līdz 10 tūkstošiem eiro plāno 14% no saimniekiem, savukārt, puse jeb 50% no saimniekiem investīcijas plāno apjomā no 10 līdz 50 tūkstošiem eiro. Investīcijas apjomā no 50 līdz 100 tūkstošiem tuvāko divu gadu laikā plāno veikt 9% no respondentiem. 

No 100 līdz 200 tūkstošiem savās saimniecībās plāno investēt 18% saimnieku, bet apjomā virs 200 tūkstošiem tuvāko divu gadu laikā plāno investēt teju katrs desmitais jeb 9% no aptaujātajiem saimniekiem.

 

Efektīvāk nekā kaimiņi?

Rāmavas izstādē veiktās aptaujas laikā saimniekiem tika lūgts arī sniegt viedokli par to, kā viņi vērtē Latvijas saimniecību efektivitāti salīdzinājumā ar saimniecībām pārējās Baltijas valstīs.

Gandrīz trešdaļa jeb 27% respondentu uzskata, ka Latvijas saimnieki strādā efektīvāk nekā ziemeļu un dienvidu kaimiņi. Tikmēr 9% uzskata, ka visu trīs valstu saimnieki ir vienādā līmenī. 41% no respondentiem uzskata, ka Lietuvas saimnieki strādā visefektīvāk Baltijas valstu vidū, taču 9% tā domā par igauņiem. Diemžēl 14% no visiem aptaujātajiem saimniekiem uzskata, ka Latvijas saimniecības starp Baltijas valstī efektivitātes ziņā ir zemākajā līmenī

 

Trūkstošo kompensē ar maksimālu procesu automatizāciju

Efektīvāku saimniecības darbu neapšaubāmi veicina tās automatizācija, īpaši šajos laikos, kad pēdējie pāris gadi lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarē iezīmējas ar akūtu darba roku trūkumu. Kā norāda Lauksaimniecības statūtsabiedrību asociācijā, tehnoloģijas pēdējos gados ir ļoti strauji attīstījušās, īpaši tas manāms lopkopībā. Modernizācija notiek visās nozarēs, taču katrai sfērai ir sava specifika, piemēram, uzbūvēt jaunu modernu fermu ir finansiāli ļoti ietilpīgs projekts, kas nereti izmaksā vairāk nekā divus miljonus eiro. Lai īstenotu šādu projektu, lauksaimnieks veic ļoti cītīgu izpēti un plānošanu, kā arī izvēlas jaunākās pieejamās tehnoloģijas, jo modernai fermai jākalpo vairākus gadu desmitus un arī jābūt konkurētspējīgai.  

Asociācijā uzskata, ka mūsdienu saimniecību vēlme modernizēt un automatizēt ikdienas procesus ir skaidrojama ar darbaspēka trūkumu un saprotot, ka šī problēma nākotnē tikai saasināsies. Taču automatizācija viennozīmīgi nenozīmē jaunu iekārtu vai robotu ieviešanu, tā ir arī esošo iekārtu modernizēšanas un to iekārtu uzstādīšana, kas ikdienā atvieglo, piemēram, barības padevi. 

Izvēle ieviest jaunas iekārtas vai modernizēt esošās ir atkarīga no saimniecības struktūras - tās lieluma. Visizteiktāk tendence mazo un vidējo piena lopkopības saimniecību modernizēt ir Vidzemē, Latgalē un dažviet arī Kurzemē.

Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes datiem, pagājušajā gadā Latvijā uzskaitīti 69 000 ekonomiski aktīvu lauku saimniecību, kas kopumā apsaimniekoja 1,96 miljonus ha lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Pēdējo 10 gadu laikā lauku  saimniecību skaits Latvijā samazinājies par 14 400 jeb 17,2%, bet kopējā apsaimniekotā lauksaimniecības zemes platība pieaugusi par 163 700 ha jeb 9,1%. Dati liecina, ka pagājušajā gadā lauksaimniecībā bija 156 500 pastāvīgi nodarbināto.Vidēji vienā lauku  saimniecībā nodarbināto skaits palielinājies no 1,9 nodarbinātajiem 2001.gadā līdz 2,3 nodarbinātajiem 2020.gadā.

Esam pieejami

Saziņai

Bukultu iela 11, Rīga

Adrese

Bukultu iela 11, Rīga

+371 67788299

Telefona nr.

+371 67788299

Top